نوشته‌ها

تحقیقات در حوزه گیاهان

بررسی اجزای اصلی گیاهان

نتایج تحقیقات در مورد گیاهان

نتیجه تحقیق درمورد گیاهان، نشان داده است گیاهان جزیی جداناپذیر از زیست بوم انسان ها و حیوانات هستند و از این رو توجه و مراقبت از آنها وظیفه ماست در این مقاله به توضیحی از نتایج تحقیق در مورد گیاهان  و همچنین موضوع جالبی با این عنوان که گیاهان هم حس دارند و هم اینکه از گیاهان برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود, پرداخته شده است.

ساقه، برگ ها و گل هایی دارد که اندام های تولید مثل گیاه را در خود دارند. گل ، میوه و دانه تولید می کند و نیز دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای از غذا در پوستی محافظ قرار دارد و در شرایط مناسب به سرعت گیاهی جدید پدید می آورد. گل ها دارای گل برگ هایی با رنگ های مختلف اند. معدودی از گیاهان مثل «خرمالو» گل برگ های سبز رنگ شبیه به برگ دارند و بعضی از درختان گل های بدون گل برگ دارند.

ریشه

ریشه ی بیش تر گیاهان گلدار در قاعده ی اصلی قرار دارد. ریشه طوری پخش می شود که گیاه را ثابت و محکم در زمین نگه دارد. و یکی دیگر از نتایج تحقیق در مورد گیاهان وظیفه ی مهم دیگر ریشه که جذب آب و نمک های معدنی مورد نیاز گیاه از خاک است. ریشه های جدید دائماً از نقطه ای بالای نوک ریشه اصلی می رویند. نوک ریشه را کلاهک ریشه حفاظت می کند. کمی بالاتر دسته از تارهای کشنده ی ظریف ریشه را احاطه می کنند. این تارها از سطح ریشه می رویند و آب و نمک های معدنی از خاک جذب می کنند و در مرکز ریشه بافت خاصی وجود دارد که آب را به بالا و پیکر اصلی گیاه هدایت می کند.

انواع ریشه:
 1. ریشه افشان : تعداد زیادی ریشه ی کوچک از قاعده ی ساقه منشعب می شود و به طور گسترده و نه خیلی عمیق در خاک پخش می شود.
 2. ریشه راست :در ریشه ی راست ریشه چه (ریشه ی کوچک دانه) ریشه ی اصلی را می سازد و ریشه های فرعی از آن منشعب می شوند. برخی درختان مثل بلوط ، ریشه ی راست دارند . گاهی ریشه ی اصلی در نتیجه ی ذخیره شدن مواد غذایی متورم می شود مثل هویج و تربچه. همه ی ریشه ها لزوماً در زیر خاک رشد نمی کنند. در گیاهان بالارونده مانند عشقه ، ریشه های کوچکی وجود دارد که ساقه را به سطحی می چسباند که گیاه روی آن می روید.
 3. ریشه های هوایی :می توانند از هوا آب جذب کنند و گاهی در گیاهانی ظاهر می شوند که ریشه های ضعیفی دارند.

ساقه

ساقه آوندهایی دارد که مایعات را به تمام قسمت های گیاه منتقل می کند . تحقیق در مورد گیاهان نشان داده است، یک دسته آوند، آب و نمک های معدنی را برای فتوسنتز از خاک به برگ منتقل می کنند و لوله های دیگر مواد غذایی مایع را که طی فتوسنتز در برگ ساخته می شود به قسمت های در حال رشد گیاه و اندام های ذخیره ساز مثل غده ها می برند. ساقه ها معمولاً ایستاده اند ولی برخی از آن ها در زیر زمین می مانند و گاهی در خاک به اطراف رشد می کنند. ساقه ها ممکن است کرک دار، خاردار، صاف، شیاردار و یا مثل پوست درخت سخت باشند.

برگ ها

برگ ها برای غذا سازی (طی فرایند فتوسنتز) به نور نیاز دارند به همین دلیل آرایش آن ها بر روی ساقه چنان است که بیش ترین نور را دریافت می کنند. رگبرگ های برگ به لوله هایی که در طول ساقه روبه بالا و پایین می روند، می پیوندند. آب با تبخیر از راه روزنه های روی سطح زیرین برگ از دست می رود و به همین دلیل گیاهان بیابانی از قبیل کاکتوس که باید آب ذخیره کنند اغلب دارای برگ های بسیار کوچک یا خار هستند.

گل

گل محتوی اندام های جنسی گیاه است. قسمت ماده یا مادگی در مرکز گل واقع است و تخمک درون آن قرار دارند که بعداً به دانه های درون میوه تبدیل می شوند. اندام نر یا پرچم، معمولاً تخمدان را احاطه می کند، گرچه گاهی اندام های جنسی نر در گلی دیگر قرار دارند، پرچم ها دانه های گرده تولید می کنند که تخمک را بارور می سازد. (گرده افشانی)

گیاهان هم حس دارند

تحقیق در مورد گیاهان نشان داده است که گیاهان هنگام شنیدن نوای موسیقی شاداب تر می شوند یا درصورتی که با گل و گیاهان سخن گفته شود آنها سرزنده تر خواهند شد.

از زمان های دور بشر همواره در فکر یافتن پاسخ این سوال بوده که آیا گیاهان به ظاهر ایستای غیرمتحرک نیز مانند انسان و سایر جانداران دارای حس هستند یا خیر؟ در کارتون ها نیز اغلب گیاهانی دیده شده اند که سخن می گویند یا به طور فانتزی برای آنها چشم، ابرو و دهان گذاشته شده تا بتوانند با استفاده از این ابزار ارتباط برقرار کنند اما آیا واقعا گیاهان می توانند حس و درک کنند و به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهند؟

شواهد نشان می دهد که گیاهان می توانند بیماری، موسیقی و هیجان انسان را درک کرده و مانند یک دروغ سنج عمل کنند. گفته می شود دانشمندی به نام تنسن در زمان امپراتوران مغول هند با نواختن نوعی موسیقی سبب شکفتن گل ها می شده است.

در قدیم نیز بسیاری بر این باور بودند نیشکر در پاسخ به صدای آهنگین رفت وآمد سوسک ها و زنبورهای وحشی عسل رشد می کند.

چارلز داروین که ارائه دهنده نظریه تجربی مناقشه برانگیز تکامل است ضمن تحقیقات خود در مورد گیاهان تلاش می کرد با نواختن قره نی برای گیاهان از جمله گیاه میموسا پودیکا آن را تحت تأثیر قرار دهد اما پاسخی دریافت نکرد که بتواند براساس آن به نظریه ای در این باره دست پیداکند. ویلهلم پی ففر فیزیولوژیست آلمانی نیز در سال ۱۸۷۷ تجربه ناموفقی را درخصوص تحریک پرچم گیاه سینوره به انجام رساند.

اما در نهایت یکی از دانشمندان با استفاده از دستگاهی مشابه دروغ سنج شواهد محکمی مبنی بر اینکه گیاهان نیز احساس دارند و می توانند به نوبه خود در قبال اتفاقات و اعمال واکنش دهند، ارائه داد.

کلو باکستر، متخصص کار با دستگاه های پلی گراف و دروغ سنج، جامعه علمی را با ارائه مشاهداتش درباره حساسیت گیاهان تکان داد. او نخستین شخصی بود که ثابت کرد گیاهان دارای ادراک هستند.

روزی باکستر فرض کرد همانطور که آب از گیاه بالا می رود و برگ ها اشباع می شوند باید کاهشی در مقاومت الکتریکی برگ پیدا شود و این اختلاف را باید پلی گراف بتواند ثبت کند.

او در مورد انسان الکترودها را به انگشتان فرد متصل می کرد و اینک به دو طرف برگ ضخیم و بزرگ یک گیاه الکترودها را متصل کرد.

باکستر حدود یک ساعت واکنش های گیاه را ردیابی کرد و امر مهمی رخ نداد جز اینکه از ابتدای آزمایش یک خط نزولی از اثر مرکب پلی گراف روی کاغذ ترسیم شده بود. او انتظار عدم موفقیت در تحقیق در مورد گیاهان را نداشت. اما در یک لحظه منحصر به فرد او آزمایشی انجام داد که بر مبنای آن گیاه تا حدی تحریک می شد که احساسی مشابه احساس انسان در آن پدید آید. در واقع در زمانی که کلو باکستر به این گیاه داخل گلدان آب داد حسی نظیر حس رضایتمندی انسان در آن پدیدار شد. در واقع این بار اثر مرکب روی کاغذ سیر صعودی داشت.

گام بعدی کمی غیرعادی بود، کلو باکستر با این پیش فرض که اگر عملی که آسایش فکری و جسمی شخص را فراهم آورد موجب رضایت گیاه نیز می شود، می خواست بداند که گیاهان آیا در برابر کنش های منفی نیز مانند انسان واکنش منفی از خود نشان خواهند داد یا خیر. باکستر به این نکته واقف بود که کنش حاد و مهیج و ایجاد شرایط ترس و اضطراب سبب عکس العمل فوری در افراد متصل به پلی گراف می شود، حال او می خواست بداند آیا چنین واکنش هایی در مورد گیاهان نیز صدق می کند.

بر این اساس باکستر تصمیم گرفت برگی را در فنجان قهوه سوزان بیندازد. اما بر خلاف انتظار او واکنشی از سوی گیاه مشاهده نشد. او انتظار داشت واکنش گیاه شبیه انسان باشد اما این گونه نبود.

او که نخستین بار این کار را با برگی انجام داده بود که الکترود به آن متصل نبود این بار تلاش کرد برگی را که الکترود به آن متصل است مورد آزمایش قرار دهد. او با هدف سوزاندن برگ چند چوب کبریت برداشت تا فکرش را عملی کند اما درست در این لحظه رسم پلی گراف در حالتی ناگهانی به سوی بالا پرید.

تجربه جدید باکستر بسیار غیرباورتر از آزمایش اول بود چراکه برای لمس گیاه دست دراز نکرده بود و بعد باکستر تهدید جدی خود را به اجرا درآورد و برگ متصل به الکترود را سوزاند در همین زمان رسم پلی گراف نشانه های اضطراب را نمایان کرد.

در نتیجه این آزمایش باکستر به این عقیده رسید که ادراک مافوق احساس در گیاه در سطح سلولی وجود دارد و نظریه ای تجربی ارائه داد که بر مبنای آن نباتات ادراکی مرموز دارند.

در آزمایش های دیگر باکستر متوجه شد که تمام قسمت های یک گیاه به تحریکات خارجی واکنش نشان می دهند و این مسئله مشخص کرد که ادراک در نبات ممکن است در یک سطح سلولی باشد و اکنون به این فرضیه اثر باکستر می گویند.

۶ دستیار باکستر را در این تحقیق همراهی می کردند، یکی از آنها به وی پیشنهاد داد که در آزمایشی دیگر رفتاری ناخوشایند با گیاه در پیش گرفته شود. سپس یکی از دستیاران باکستر مامور شد که یکی از دو گیاهی که در کنار هم شانه به شانه قد کشیده بودند را بسوزاند. وقتی این فرد به گیاه مورد نظر نزدیک شد این گیاه واکنش خشونت آمیزی از خود نشان داد. در آن هنگام سایر دستیاران به کنار گیاه دیگر که قرار بود تخریب نشود رفتند. اما گیاه تنها زمانی از خود واکنش می داد که فردی که مامور تخریب گیاه اول شده بود از کنار وی عبور می کرد.

در یکی دیگر از نتایج تحقیق در مورد گیاهان باکستر روی بافت های دیگر نظیر میوه ها، سبزیجات و حتی تکه های کنده شده از بدن انسان به بررسی پرداخت و نمودار ترسیم شده توسط پلی گراف نشان داد که تمام اشکال بافت های زنده به نظر می رسد استعداد یکسانی در پاسخ دادن به تحریکات خارجی داشته باشند.

فروشگاه گل و گیاه گل سیتی امیدوار است این مقاله برای شما عزیزان همیشه همراه مفید واقع شده باشد.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
گیاه فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

 

 

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت

 1. قوانین و مقررات استفاده از سایت

استفاده از فروشگاه گل و گیاه گل سیتی  به معنی آگاهی و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

 • خرید کالا و خدمات از این فروشگاه اینترنتی بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.
 • فروشگاه گل و گیاه گل سیتی هیچگونه مسئولیتی را در مورد کارکرد سایت که میتواند ناشى از عوامل خارج ازحوزه مدیریت این سایت باشند (همانند نقص اینترنت،بانکی، مسائل مخابراتى،تجهیزات سخت افزاری وغیره) نمی پذیرد.
 • در صورت بروز مشکل می توانید از یکی از راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشید، و در صورتی که مشکل شما مربوط به سایت گل سیتی باشد، فروشگاه گل سیتی موظف به حل مشکلات مشتریان می باشد. ارتباط با ما
 • در صورت بروز هرگونه خطا نسبت به درج قیمت و ارزش ریالی کالاهای موجود در سایت گل سیتی ، حق بلا اثر نمودن سفارش و خرید انجام شده توسط مشتری، برای گل سیتی محفوظ است. ایران درخت در اسرع وقت وجوه دریافتی را به حساب اعلام شده توسط مشتری واریز و عودت می‌نماید و مشتری با ورود به سایت گل سیتی می‌پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.
 • کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، گل سیتی جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.همچنین، مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و اگر مبلغ سفارش از پیش پرداخت شده باشد، تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت کالا باید کارت شناسایی همراه داشته باشد.
 • فروشگاه اینترنتی گل سیتی به هیچوجه اطلاعات منحصربفرد کاربران را به اشخاص غیر واگذار نخواهد کرد و ضمنا با استفاده از آخرین فن آوری ها متعهد است حتی المقدور از حریم شخصی کاربران دفاع کند.
 1. قوانین و مقررات خدمات فروش کالا

از نظر حقوقی، در معاملات فروشگاه اینترنتی گل سیتی به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.

 • فروش کالا بر مبنای نوع و مقداری صورت می گیرد که خریدار آن را در فروشگاه اینترنتی گل سیتی درج نموده است.
 • ارزش کالا یا کالاهای سفارش داده شده، طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش خواهد بود.
 • بعد از اتمام موفقیت آمیز فرایند خرید در فروشگاه اینترنتی گل سیتی شما از طریق پیامک به شماره ای که در قسمت اطلاعات ثبت کرده اید، ارسال خواهد شد.
 1. شرایط حمل و تحویل کالا

ارسال کالا در این فروشگاه تنها از طریق پست بوده و نکته قابل توجه این می باشد که هزینه پستی از سمت خریدار در هنگام ثبت سفارش گرفته می شود.

  خسارت در هنگام حمل و نقل

گل سیتی همواره نهایت تلاش خود را می‏‌کند تا کلیه سفارش‏‌ها در نهایت صحت و بدون آسیب به دست مشتریان خود در سراسر کشور برسد. با توجه به بسته بندی ایمن و استاندارد همه مرسولات، تحویل به هر یک از شرکت‌‏های حمل و نقل معتبر به انتخاب کاربر و اعلام بارنامه مرسوله (درج در سبد خرید و اطلاع رسانی از طریق سرویس پیام کوتاه) به این معنی است که بروز هر گونه حادثه در هنگام حمل و تحویل به عهده شرکت حمل و نقل است و گل سیتی تنها در صورت تایید شرکت حمل کننده سفارش و در راستای تسهیل امور پیگیری، خسارت را جبران می‌‏کند.

آسیب‏‌های ناشی از حمل و نقل باید در عرض ۲۴ ساعت کاری پس از تحویل سفارش به خدمات پس از فروش گل سیتی اطلاع داده شود و کالای آسیب دیده به همراه صورت جلسه رسمی شرکت حمل کننده و کلیه متعلقات و فاکتور به خدمات پس از فروش گل سیتی ارسال شود.

مشتری مداری در راس ارزش‌های فروشگاه اینترنتی گل سیتی قرار دارد.

تاثیر گیاهان بر زندگی انسان

تاثیر گیاهان بر زندگی انسان از دیدگاه قرآن

حیات تمامی جانداران کره زمین، از جمله انسان‌ها، به توازنی زیستی وابسته است که گیاهان در ایجاد و حفظ آن نقش بسیار مهمی دارند. تاثیر گیاهان بر زندگی انسان ها و جاندران و همچنین محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و حتی در قرآن اشاره هایی به تاثیر گیاهان بر زندگی انسان و این عالم بیان شده است.

دیدگاه قرآن درباره تاثیر گیاهان

۱)بی توجهی انسان بر نعمت های خداوند!

بشر پرورش یافته دامان طبیعت است و زندگی او در بستر محیط زیست جریان دارد اما طبیعت هم یکی از حوزه هایی است که اغلب انسان ها از آن غافلند، زیرا در همه مراحل زندگی بشر او را همراهی و نیازهای او را مرتفع کرده است. برای انسان اهمیتی ندارد که خورشید هر روز طلوع می کند، چون پیوسته به همین منوال بوده و مهم نیست که چگونه اکسیژن هوا تأمین می شود زیرا انسان همواره نفس کشیده و همیشه برای تنفس او اکسیژن مهیا بوده است. و به راستی انسان چه قدر به این مسئله می اندیشد که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا دانه ای بروید و درختی به بار بنشیند…
خداوند در قرآن اهمیت تاثیر گیاهان بر زندگی انسان را چنین بیان می کند:
وَ کَأَیِّنْ مِنْ آیَهٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ‌ ( یوسف/ ۱۰۵ )
و بسا نشانه ها در آسمان ها و زمین هست که بر آن می گذرند و از آن رویگردانند.
گیاهان از نشانه های خداوند بر روی زمین هستند که تاثیر گیاهان بر زندگی انسان و محیط زیست او پوشیده مانده است. « در قرآن کریم متجاوز از ۷۵۰ آیه وجود دارد که در آن ها به پدیده های طبیعی اشاره شده است. در غالب این آیات، مطالعه کتاب آفرینش و تدبر در آن ها توصیه شده است. از نظر قرآن، موجودات طبیعی آیات ( نشانه های ) حق تعالی هستند و طبیعت شناسی باید به منزله آیت شناسی تلقی شود و ما را از آیات به صاحب آیات برساند و هدف غایی طبیعت شناسی از دید قرآن، افزودن بر معرفت انسان ها نسبت به خداوند و تقرب به اوست ». (۱)

۲)محیط زیست

ریشه ارتباط و علاقه انسان به گیاه از سال های بسیار دور و شاید از دوران انسان های اولیه نشأت می گیرد در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته است.

محیط زیست از نظر لغوی متشکل از دو کلمه « محیط » و « زیست » است.
محیط به معنای « مکان، اوضاع و احوال آمده و آنچه که شخص یا چیزی را احاطه کرده است و منشأ تغییر و تحول است و به عبارتی به معنای فراگیرنده است » (۲) و واژه زیست به معنای « زندگی، حیات و زیستن » (۳) می باشد. برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست (PUNE)، محیط زیست را مأوای کامل انسان معرفی می کند. (۴)

* اهمیت محیط زیست

یکی از چالش های بسیار جدی در هزاره سوم، توجه به محیط زیست و بررسی مشکلات ناشی از تخریب آن است. انقلاب صنعتی اروپا و ورود تکنولوژی در زندگی انسان، پیامدهایی از قبیل آلوده شدن آب دریاها و رودخانه ها، نابودن شدن جنگل ها و مراتع که به بیابان زایی منجر شده، پدید آمدن شکاف در لایه ازن، آلودگی هوا به خصوص در شهرهای بزرگ که زاییده مصرف بی رویه سوخت و استفاده غیرصحیح از منابع زیستی است به همراه داشته که موجب خسارات جبران ناپذیری به جهان هستی شده اند. به طوری که در حال حاضر برای بقای کل موجودات زنده، از جمله انسان، موضوعی مهم تر و ضروری تر از مسئله محیط زیست وجود ندارد و انسان امروز همه توان خویش را به کار گرفته تا این معضل بزرگی را که به بار آورده به گونه ای حل و فصل نماید. و از آنجایی که رفتار انسان نسبت به جامعه و محیط زیست برآمده از باورهای فرهنگی و دینی اوست، طی چند سال اخیر توجه به دین در حل این بحران زیست محیطی آغاز شده است و در همین راستا اندیشمندان و محققین مسلمان نیز تلاش خود را بر آن داشته اند تا با بهره گیری از کتاب آسمانی آخرین فرستاده خداوند و نیز مکتب اسلام گامی در جهت حل این معضل بردارند « چرا که ایشان بر این باورند که بهترین نسخه شفابخش این درد مزمن و ملال آور جهان معاصر را می توان از لابه لای آیات قرآن کریم و احادیث گهربار معصومین (علیهم السلام) استنباط کرد ». (۵) آیات متعددی ( آل عمران/۵۹؛ کهف /۳۷؛ حج/۵؛ فاطر/۱۱؛ طه/۵۵؛ روم/۲۰ ) به خلقت و سرشته شدن انسان از خاک اشاره دارند:
هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ….( غافر/۶۷ ).
اوست آن [ خدای ] که شما را از خاک آفرید…
« منظور از خلقت انسان از خاک این است که خلقت انسان به زمین منتهی می شود زیرا پیدایش مراتب تکوین انسان که شامل نطفه، علقه، مضغه و سایر مراتب می باشد به عناصر زمین منتهی می گردد ». (۶) برخی نیز خلقت انسان از خاک را چنین تفسیر کرده اند که پیدایش انسان از نطفه است که اجزای سازنده آن از خون به وجود می آیند و خون نیز از مواد غذایی پدید آمده است که با واسطه و یا مستقیماً به گیاهان منتهی می گردد، گیاهانی که از خاک و آبند. (۷) و نیز گفته شده این آیه به خلقت پدر همه انسان ها- حضرت آدم (علیه السلام) – اشاره دارد. (۸) و آیات دیگری به سرشته شدن انسان از طین ( گل ) ( انعام/۲؛ اعراف/۱۲؛ مؤمنون/۱۲؛ سجده/۷؛ صافات/۱۱؛ ص ۷۱ ) و یا صلصال ( گل خشک شده ) ( حجر/۲۳ و ۲۸ و ۲۶؛ الرحمن /۱۴ ) و نیز رویش و رشد گیاه گونه وی (۹) اشاره دارند که در واقع همه این تعاریف بیانگر نزدیکی انسان با طبیعت و عوامل آن ( خاک، آب و گیاهان ) است. با این وصف تأثیر فراوان و شگرف طبیعت بر روح و جان آدمی قابل توجیه و فهم می گردد و به روشنی می توان دریافت که چرا سبزه زارها، دریاها، آسمان بیکران، آبشارها، کوه ها و سایر مظاهر طبیعت نقشی بسزا در آرامش و طیب خاطر انسان ها دارند و از این همه، اهمیت پرداختن به محیط زیست و حفظ و نگهداری آن آشکار می گردد.

در این میان گیاهان، از سویی خود از مظاهر طبیعت به شمار می روند و ازسوی دیگر به عنوان یک عامل مهم در حفظ دیگر عوامل زیست محیطی مطرحند. لذا نقش تعیین کننده گیاهان بر حیات جاری در کره زمین موجب گردیده تا دین مبین اسلام به درختان، جنگل ها، گل های زیبا و تمامی گیاهان به عنوان یکی از مظاهر طبیعت و عاملی مؤثر بر محیط زیست و همچنین تاثیر گیاهان بر زندگی انسان ، توجه ویژه داشته باشد. (۱۰)

۳)تاثیر زیباسازی محیط زیست بر زندگی

گیاهان همیشه برای بشر جنبه سمبلیک و زیبایی داشته اند و انسان ها در تشبیهات، اشعار و سایر آثار هنری خود از گل ها و گیاهان به عنوان سمبل زیبایی استفاده می کردند. لذا اولین تأثیری که از گیاهان در طبیعت به ذهن می رسد نقش آن ها در زیباسازی محیط است، به طوری که کلمه زیبایی با تصویر گل ها در گیاهان زیبا در ذهن همراه است و با شنیدن عبارت طبیعت زیبا، جنگل ها و فضای سبز در ذهن مجسم می شود که در قرآن با ظرافت به این مطلب اشاره شده است:
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ ( حج /۶۳ ).
آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی می فرستد آنگاه زمین سرسبز می گردد؟ آری، خداوند باریک بین و آگاه است.
« مخضّره » عبارت است از « سرسبزی همراه با طراوت و تازگی به گونه ای که طراوت جزئی از مفهوم این کلمه است » .(۲۷)
ظاهراً در این آیه نسبت سبز شدن به زمین داده شده است ولی این نسبت، یک نسبت مجازی است، نه حقیقی، زیرا این گیاهان هستند که سبز و خرم می شوند نه خود زمین. گیاهان پس از رویش و سرسبزی به گونه ای زمین را تحت پوشش قرار می دهند و طوری جلوه گر می شوند که گویی زمین عوض شده و سراسر سبزی و خرمی است و این نکته ظریف و دقیقی است که در این آیه نهفته است. « ان الله لطیف خبیر » به این معنی است که قطعاً خداوند نسبت به موجودات لطف دارد و از احوال و اوضاع آن ها مطلع و آگاه است. آفرینش گیاهان با این لطافت و ظرافت و زیبایی نیز یکی از الطاف پروردگار یکتاست. از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در کتاب عیون اخبار رضا آمده است که ایشان به این نکته اشاره کرده و فرموده اند « لطیف بودن خداوند که ما او را با آن می خوانیم به دلیل آفرینش مخلوقاتی لطیف و ظریف است که گیاهان از آن ها می باشند. » (۲۸) و این، همه نشان از تاثیر گیاهان برزندگی انسان در چشم نواز کردن محیط زیست و زیبا ساختن آن دارد. جالب اینکه خداوند در این آیه خود را با صفت « لطیف » می خواند و این نکته را یادآور می شود که دیدن هر زیبایی و لطافتی، بایستی انسان را به سوی خالق یکتای لطیف و زیبای جهان رهنمون سازد.
« آیا ندیدی که خداوند چگونه با فروفرستادن باران زمین را زنده می کند و انواع گوناگونی از گیاهان را که به اشکال و رنگ های زیبا و شگفت انگیزند و سرشار از سرسبزی و طراوت، می رویاند به طوری که منظره زیبا و نظم شگفت انگیز آن ها چشم ها را خیره می نماید؟ » (۲۹)
در جای دیگر به صراحت به نقش زیباسازی و آراستن گیاهان در زمین اشاره شده است:
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّیَّنَتْ( یونس / ۲۴ ).
پس رستنی های زمین از آنچه مردم و چهارپایان می خورند به آن درآمیخت [ و رویید ] تا چون زمین آرایش خود [ از شکوفه ها و گل ها ] فراگرفت و آراسته شد.
« زُخرُف » در لغت به معنی « زینت و نقش و نگار » است. (۳۰) برخی مفسرین گفته اند: « زخرف شکوفه های رنگارنگی هستند که چشم را خیره می کنند » (۳۱) و منظور از آیه این است که زمین با انواع گیاهان که به رنگ های متنوع هستند، زیبا و بهجت انگیز شود(۳۲). برخی نیز زمین را در این حالت به عروس تشبیه کرده، می گویند زمین مانند عروسی که لباس های رنگارنگ پوشیده و زینت داده شده، با انواع و اشکال گوناگون گیاهان رنگارنگ آراسته گردیده است. (۳۳)
درختان و به طور کلی گیاهان، موجب ایجاد و بالا بردن کیفیت مرئی زیبایی در محیط می شوند و به دلیل اینکه موجوداتی زنده هستند و رشد نموده و در هر فصل تغییر می کنند، در طراحی محیط و زیباسازی آن کاربرد فراوانی دارند، به طوری که می توان به وسیله آن ها محل هایی که چهره محیط را ناخوشایند می کنند استتار کرد. علاوه بر این گیاهان و درختان به خاطر قابلیت جذب گرد و غبار، در پاکیزگی هوا و محیط نقش بسزایی دارند. (۳۴) درختان و به طور کلی گیاهان ، به دلیل تنوع رنگ برگ ها و گل هایشان در فصل های مختلف سال، منظره ای زیبا و در عین حال طبیعی را در برابر دیدگان انسان قرار می دهند که می توانند بهترین مرجع انسان های خسته از فشارهای روحی زندگی ماشینی باشند زیرا در روزگاری که چشم انداز انسان ساختمان های بلند و ازدحام ماشین هاست، هیچ چیز به اندازه طبیعت زنده و شاداب و گل های رنگارنگ نمی تواند انسان را به آرامش و نشاط دعوت و چشم اندازی زیبا برای او ترسیم کند به ویژه رنگ سبز برگ های درختان و سبزه زار که از نظر روان شناسی اثر آرامش بخشی بر روح و روان انسان دارند. لذا یکی از عوامل مهم طراحی و زیباسازی محیط زندگی انسان، گیاهانند.شگفتا از این همه تاثیر گیاهان بر زندگی انسان .

فروشگاه گل و گیاه گل سیتی امیدوار است این مقاله تا به اینجا مفید واقع شده باشد ،برای خواندن ادامه این مطلب زیبا به سایت rasekhoon مراجعه کنید.

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه سیکلامن
گیاه گل سنگ را بهتر بشناسید
معرفی و بررسی گیاه آگلونما

 

 

آگلونما شاخص

معرفی گیاه آگلونما

گیاه آگلونما را بهتر بشناسید!

گیاه آگلونما که با نام های چینی همیشه سبز و نخشید نیز شناخته می شود یک گیاه بسیار مقاوم از جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری جنوب آسیا برای نگهداری در آپارتمان می باشد.
این گیاه زیبا از خانواده آراسه یا گل شیپوریان می باشد و دارای رنگ ها و واریته های گوناگونی ست که درازی برگ های شان به ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر و پهنای آنها به ۳ تا ۷ سانتی متر نیز می رسد.
آگلونما ممکن است در تابستان به گل دهی برسد و پس از آن میوه های کوچکی خواهد داد که سمی هستند.
توجه داشته باشید که شیره و میوه این گیاه سمی هستند و ممکن است باعث حسایت پوستی شوند.
به گفته ناسا (سازمان فضایی آمریکا) گیاه آگلونما یکی از بهترین و قدرتمندترین گیاهان برای پاکسازی هوای آلوده داخل منزل از سم هایی مانند بنزن و فرمالدهید ها می باشد.

شرایط نگهداری گیاه آگلونما

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز آگلونما پرداخته ایم:

۱)نور:

کم(نور زیاد ممکن است باعث افتادگی برگ های گیاه شود) . در واقع زیبایی گیاه آگلونما به برگ های کشیده و ایستاده آن است.پس سعی کنید آن را در جایی قرار دهید که دارای نور متوسطی باشد.
اگر متوجه شدید که برگ های گیاه خیلی کشیده و دراز شده اند نشان دهنده این است که نور محیط کم می باشد و باید آن را به جایی ببرید که دارای نور بیشتری باشد . نور مستقیم آفتاب به گیاه صدمه می زند.

۲)آبیاری:

در تابستان هفته ای دوباره و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی می باشد. اگر چه این گیاه خاکی با رطوبت دایمی را دوست دارد اما برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه بهتر است اجازه دهید بین آبیاری خاک این گیاه کمی خشک شود.

۳)دما:

۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد بهترین دما برای رشد گیاه آگلونما است. این گیاه در دمای کمتر از ۱۰ درجه آسیب می بیند و تحمل هوای سرد را ندارد. همچنین در دمای بیشتر از ۳۰ درجه و هوای خشک نیز دارای پیچیدگی و خشکی برگ می شود. بهتر است در فصل های گرم هر روز این گیاه را غبار پاشی کنید.

۴)تغذیه:

خاک این گیاه باید دارای زهکشی قدرتمندی باشد تا آب اضافی را از گلدان خارج کند. می توانید از مخلوط خاکبرگ،ماسه، پیت، خاک باغچه یا مخلوط پیت ماس و پرلیت یا مخلوط کوکوپیت و پرلیت (۷۰ درصد کوکوپیت و ۳۰ درصد پرلیت) استفاده نمایید.
در فصل های بهار و تابستان ماهیانه یکبار از کود گیاهان زینتی برای این گیاه استفاده کنید . توصیه می شود غلظت کود نصف باشد.

۵)رطوبت:

رطوبت متوسط تا بالایی در حد ۴۰ درصد نیاز دارد.بنابراین باید در هفته ۳ بار غبارپاشی بر روی گیاه انجام شود .

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه آگلونما و درمان آن:

قهوه ای شدن برگ های گیاه آگلونما : یکی از کاربران پرسیده بودند که : گیاه من بعضی برگاش لکه قهوه ای روشن و بعد حالت سوختگی میشه برگای پایین آویزان شده و پشت برگاش لکه های سفید و صورتی دیده میشه، برای این مشکل باید بگیم که در چنین شرایطی احتمال بیماری قارچی و آفت وجود دارد که برای حل مشکل به اندازه یک قاشق چای خوری (۲ الی ۳ گرم) از سم هایی مانند مالاتیون و یا سایر افت کش ها را در یک لیتر آب حل کنید و ابتدا مقداری از محلول را به قسمت های آلوده گیاه اسپری کنید، توجه داشته باشید که این اسپری کردن باید به مقداری باشه که شاخ و برگ ها آغشته به سم بشن و زیاده روی نکنید. و بخشی از سم رو به صورت آبیاری به گیاه بدهید. این روند کاری را به هر هفته یکبار در دوره ۳ باره تکرار کنید.

زرد شدن برگ گیاه آگلونما:یک نوع از زرد شدن برگ آگلونما وجود دارد که کاملا طبیعی می باشد و اون هم ریزش برگ های پایینی و پیر زیرا با رشد گیاه و در صورتی که مواد غذایی به طور مرتب به گیاه نرسد. مواد لازم از برگهای پیر به برگهای جوان منتقل خواهد شد و برگهای پیر به مرور زرد شده و می ریزند. برای به تاخیر انداختن این روند ریزش برگهای کهنه، بایستی از تغذیه کامل گیاه مطمئن بشید و پس از آن به دنبال دلیل ریزش برگ ها و نشانه های دیگر بروید.ولی اگر چند برگ گیاه آگلونما همزمان و به طور یک دفعه ای با این مشکل مواجه شوند احتمالا افراط در آبیاری و برعکس خشکی بیش از حد عامل آن بوده است. برای تعیین بهترین زمان آبیاری آگلونما این است که خاک گلدان را بررسی کنید و اگر تا عمق ۲ الی ۳ سانتی متری خاک گیاه خشک شده بود آن را آبیاری کنید. با انگشت خاک را چک کنید اگر خاک به دست شما نچسبید شروع به آبیاری کنید. توجه داشته باشید که زهکشی برای این گیاه بسیار مهم استف پس حتما سوراخ های پایینی گلدان را بررسی کنید و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنید. و همچنین از جمع شدن آب اافی در زیر گلدانی جدا خودداری کنید.

بی رنگ و کوچک بودن برگ های جدید:اگر برگ های جدید گیاه آگلونمای شما هم بی رنگ و کوچک است گیاه خود را به مکانی با روشنایی بیشتر و نور غیر مستقیم منتقل کنید. و اگر مکانی با این مشخصات ندارید میتوانید از نورهای مصنوعی استفاده کنید. البته اگر مدت زیادی از تعویض گلدان و همچنین خاک گیاهتان می گذره حتما گیاه را به یک گلدان بزرگتر منتقل کنید و تعویض خاک را هم انجام دهید. در فصول گرم سال هر ۲ هفته یکبار از کود کامل استفاده کنید. نحوه استفاده از این کود به این شکل می باشد که یک قاشق کوچک کود را در یک لیتر آب حل کنید و به صورت آبیاری به گیاه بدهید.

قهوه ای شدن ساقه گیاه آگلونما:قهوه ای شدن ساقه آگلونما یکی از نشانه های پوسیدگی ریشه و ساقه می باشدف در این موارد حتما زهکشی گلدان را بازدید کنید و مطمئن شوید که آب اضافی از زیر گلدان خارج می شود و دفعات آباری را کم کنید و به نحوی که در بالا گفتیم اجازه دهید خاک گلدان کاملا خشک شود و پس از آن گیاه را آبیاری کنید. و به این نکته هم توجه داشته باشید که فاصله این گیاه از منابع گرمایی باید در حدود ۲ الی ۳ متر باشد.
بلند شدن ساقه های بدون برگ:دوستی سوال پرسیده بودند که، گیاه آگلونما بنده ساقه های بلندی داره که دارای انحنا شده و خیلی پیج و تاب خورده و برگای پایینی ریخته و فقط ساقه مانده! در پاسخ به این دوست عزیزمون باید گفت که این علامت مربوط به افراط در آبیاری و پایین بودن بیش از حد درجه حرارت محیط نگهداری گیاه می باشد.نحوه آبیاری گیاه را بررسی کنید و مطابق روش گفته شده در بالا آن را آبیاری کنید و همچنین گیاه را به مکانی گرم تر منتقل کنید.
افتادگی برگ پس از تعویض گلدان:در زمان تعویض گلدان خیلی دقت کنید که مشکلی برای ریشه گیاه به وجود نیاد. ولی اگر در زمان تعویض خاک گیاه و یا تعویض گلدان آسیبی به ریشه و پاره شدن تارهای مویین گیاه به وجود بیاد مشکل افتادگی برگ و یا خشک شدن گیاه وجود دارد. در زمان کاشت و یا تعویض گلدان باید دقت کنید که خاک اطراف ریشه تا حد ممکن جدا نشود و توپ ریشه آسیب نبینه. اگر چنین شرایطی برای گیاه شما به وجود آمد کار چندانی نمیتوان برای گیاه انجام داد و بهترین را ایجاد شرایط ایده آل رشد و همچنین خودداری از کوددهی و جابجایی گیاه است. ولی این نکته را هم بگم که به وجود آمدن شوک در گیاه پس از تعویض گلدان کمی عادی می باشد.

تکثیر گیاه آگلونما

یکی از بهترین و آسان ترین روش های برای تکثیر این گیاه تقسیم بوته می باشد.گیاه آگونما به مرور زمان تنه جوش هایی تولید می کند که می توانید آنها را از ساقه مادری جدا کرده و در گلدان دیگری بکارید.
روش دیگر تکثیر استفاده از بذر می باشد. هنگامی که گیاه به گل دهی می رسد، پس از آن میوه هایی قرمز رنگ تولید می کند که می توانید از آنها برای تولید گیاه آگلونما استفاده کنید. چنانچه هدف شما تولید بذر نمی باشد گل های گیاه را حتما جدا کنید، چون باعث ضعف شدید گیاه می شوند.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

فواید گیاهان آپارتمانی
معرفی و بررسی گیاه بگونیا
روش های کلی برای نگهداری گیاهان

برای خرید گیاه آگلونما ،کلیک کنید.

گل سنگ

معرفی گیاه گل سنگ

گیاه گل سنگ را بهتر بشناسید!

گیاه گل سنگ گیاهی کوچک و سرزنده است با برگ‌هایی روشن و لکه دار که در ترکیب با دیگر گیاهان برگ سبز بسیار عالی می‌شوند. ترکیب آنها با خزه هم، ترکیب چشم گیری خواهد شد. محبوب ترین و معمول ترین گیاه گل سنگ در مغازه‌ها، نوع صورتی آن است، اما در سال‌های اخیر رنگ‌های بیشتری از این گیاه مانند سفید و قرمز به بازار معرفی شده است. گونه‌های جدید برگ‌هایی با رنگ‌های پر رنگ تر و با تضاد بیشتر دارند و جذاب تر به نظر می‌رسند!
گل سنگ پرورش آسانی دارد و اگر بعد از چند وقت نگهداری از گیاه تمام شاخ و برگ بدون هیچ دلیلی شروع به خشک شدن از سر شاخه‌ها کرد، بدانید که عمر گیاه تمام شده. این گیاه عمر کوتاهی دارد. بعد از گل دهی گیاه به دوره استراحت می‌رود و یا می‌میرد. در کل بهتر است هر بهار گیاه قدیمی خود را دور بیاندازید و گیاهی جدید تهیه کنید.

شرایط نگهداری گیاه گل سنگ

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز گل سنگ پرداخته ایم:

۱)نور:

مکانی روشن بهترین جا برای نگهداری گل سنگ است. اگر گیاه را در مکانی با نور کم قرار دهید برگ‌ها به رنگ سبز یک دست درمی‌آیند و جلوه گیاه گرفته می‌شود. اگر گیاه‌تان کم رنگ شده یا به اندازه کافی رنگ ندارد، مقداری نور مستقیم به گیاه‌ بدهید. بعد از مدتی رنگ‌ها دوباره برمی‌گردند.

۲)آبیاری:

در طول تابستان که فصل رشد گیاه است، خاک گلدان را همواره مرطوب نگه دارید. در فصل زمستان آبیاری را کاش دهید. اگر گیاه‌تان گل داد و بعد از آن وارد دوره کمون شد، آبیاری را کاهش دهید و تنها بعد از دیدن رشد جدید گیاه آبیاری را به حالت قبل برگردانید.

۳)دما:

حداکثر درجه حرارت در تابستان ۲۴ درجه و حداقل آن در زمستان ۱۸ درجه سانتی گراد توصیه می شود،در صورت گرم شدن شدید،گلدان را به محل مملو از اکسیژن انتقال دهید.

۴)تغذیه:

خاکی سبک با زهکشی خوب بهترین خاک برای گل سنگ است.در طول فصل رشد گیاه را با کودهای مایع ضعیفی که حاوی تمامی عناصر مورد نیاز گیاه هستند کود دهی کنید. اگر کودی که انتخاب کرده اید کودی قوی است، محلولی که برای کود دهی گیاه درست می‌کنید را رقیق تر از مقدار گفته شده روی بسته کود تهیه کنید.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه گل سنگ و درمان آن:

برگ ها زرد شده و می افتند: آبیاری بیش از اندازه عامل ان است،تا سطح خاک گلدان خشک نشود آبیاری بعدی را انجام ندهید.

برگ ها رنگ پریده و روی آنها لکه های قهوه ای ظاهر شده اند: حشره افت عامل این عارضه است،با پنبه خیس شده با سم حشره کش نفوذی لکه ها را آغشته کنید و یا طبق دستور هر دو هفته یکبار سمپاشی کنید تا لکه ها از بین بروند.

لکه های سوخته روی برگ ها مشاهده میشود: اشعه مستقیم افتاب و یا مواد براق کننده شیمیایی باعث این عارضه است،گلدان را به محل دیگری منتقل کنید و یا از مواد براق کننده استفاده نکنید.

برگ ها کمرنگ شده و می افتند :محیط خیلی سرد و یا از اب سرد جهت ابیاری استفاده شده است،گلدان را به محل گرمتری انتقال داده و در ابیاری از اب ولرم استفاده کنید.

نقاط رنگی و زیبای متن برگ ها محو شده اند :نور کافی نیست،گلدان را به محل روشن تری منتقل کنید،مواظب اشعه مستقیم افتاب باشید.

حاشیه برگ ها خشک شده و لوله میشوند،برگ ها نازک شده اند: هوای محیط گرم و خشک است،در صورت لزوم ابیاری کنید،گلدان را به محل سردتری انتقال دهید و غبارپاشی را فراموش نکنید.

برگ ها سیاه میشوند : بخاطر آبیاری زیاد و عدم تهویه مناسب مخصوصا داخل تراریوم میباشد.

تکثیر گیاه گل سنگ

گل سنگ از طریق کاشت دانه و قلمه ساقه قابل تکثیر است. اگر می‌خواهید گیاه‌تان را به وسیله دانه تکثیر کنید، دانه‌ها را در اوایل بهار در داخل خانه و درون خاک مخصوص جوانه زنی بکارید و برای آنها نور زیادی فراهم کنید. از نورهای مصنوعی هم می‌توانید استفاده کنید. دانه‌ها را همواره مرطوب نگه دارید. با ظهور جوانه‌ها، آنهایی که ضعیف تر هستند را دور بریزید و بقیه را نگه دارید. جوانه‌ها را بعد از اندکی رشد بیشتر، به گلدان‌های کوچک منتقل کنید و خاک‌شان را همواره مرطوب نگه دارید. همچنین برای‌شان نور مناسبی فراهم کنید تا رنگ‌های برگ به زیبایی پدیدار شوند.
همانطور که گفتیم روش دیگر تکثیر گل سنگ قلمه ساقه است. قلمه‌هایی از ساقه‌های نسبتا جوان گیاه تهیه کنید. می‌توانید آنها را ابتدا در آب ریشه دار کنید و سپس به خاک منتقل کنید. برای افزایش شانس گرفتن قلمه‌ها از هورمون ریشه زایی استفاده کنید. زمانی که قلمه‌ها به اندازه کافی ریشه دادند آنها را در خاک بکارید. بهتر است این کار را در اوایل بهار انجام دهید. بیشتر گل سنگ‌ها بعد از یک تا دو سال به گل می‌روند و بعد از آن هم وارد دوره کمون می‌شوند. همانطور که گفتیم می‌توانید با چیدن به موقع گل‌های گیاه، عمر آن را بیشتر کنید. اگر در اواسط تابستان رشد گیاه کند و متوقف شد، این به معنی کوچک شدن گلدان فعلی برای گیاه است. در این زمان گلدان گل سنگ‌تان را با گلدانی تنها یک سایز بزرگ تر از گلدان قبلی گیاه عوض کنید و خاکی تازه برایش بریزید.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

برای خرید گیاه گل سنگ ،کلیک کنید.

شامادورا شاخص

معرفی گیاه شامادورا

گیاه نخل شامادورا را بهتر بشناسید!

گیاه نخل شامادورا یکی از گیاهانی است که در تصفیه هوا نقش موثری دارد و این گیاه در هوای خانه نقش سم زدایی را اجرا می کند .این گیاه محبوب اولین بار در قاره آمریکا یافت شد .این مطلب شما را ترغیب به پرورش نخل شامادورا در خانه می کند.
این گیاه زیبا و کوچک اولین بار در مرکز قاره آمریکا یافت شد و بعد از آن به ایالت متحده آورده شد و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به گیاهی بسیار محبوب شد. محبوبیت شامادورا به خاطر تطابقش با شرایط نور کم، تحمل در برابر دما های پایین و رشد دسته ای برگ های ظریف و زیبایش است. برخی اظهار دارند که این نخل محبوب ترین نخل خانگی است. اکثر نخل های شامادور خیلی رشد نمی کنند، اما ممکن است در این میان استثنا هایی هم پیدا شود. گونه ای از این نخل جثه بسیار کوچکی دارد و از آن در دیش گاردن ها استفاده می شود، پس می توانید با دست باز، تصمیم بگیرید که چه کاری با نخل تان بکنید و آن را کجا بکارید، در دیش گاردن یا گلدان معمولی!

شرایط نگهداری گیاه نخل شامادورا

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز شامادورا پرداخته ایم:

۱)نور:

این نخل ها به عنوان نخل هایی آدابته به نور کم، شناخته می شوند، اما این به آن معنی نیست که گیاه به هیچ نوری نیاز ندارد! اگر می خواهید شامادوراتان بهترین رشدش را داشته باشد، آن را در محیطی روشن با نور فیلتر شده قرار دهید. بهترین مکان قرار دادن این نخل در جلوی پنجره شمالی است.

۲)آبیاری:

مانند اکثر نخل ها، شامادورا هم از آبیاری بیش از حد خوشش نمی آید و از خیس ماندن طولانی مدت خاکش بیزار است. مواظب باشید که گیاه در زیر گلدانی پر از آب باقی نماند. خاک شامادورا باید در بین دو آبیاری تقریبا خشک شود و سپس آبیاری مجدد انجام گیرید. البته می توانید گیاه را بیشتر از این مقدار هم آبیاری کنید، اما همواره در نظر داشته باشید آبیاری کم بهتر از آبیاری بیش از حد است.

۳)دما:

حداقل دمای مناسب برای گیاه نخل شامادورا ۱۶-۱۸ درجه و حداکثر دما ۲۶-۲۸ درجه است.این گیاه را در معرض وزش بادهای سرد به ویژه کولر گازی قرار ندهید.

۴)تغذیه:

هر خاک گلدان با کیفیتی برای پرورش شامادوراتان مناسب است. مواظب باشید خاک گیاه را قبل از تجزیه شدن، عوض کنید.
شامادورا را در طول فصل رشد، یک یا دو بار، با کود های مایع ضعیفی که حاوی تمامی عناصر مورد نیاز گیاه هستند، کود دهی کنید. کود دهی را در زمستان قطع کنید. این گیاهان به تغذیه زیادی نیاز ندارند.

۵)گلدان:

گیاه نخل شامادورا سیستم ریشه ای ضعیف و رشد کمی دارد. در هنگام تکثیر این گیاه باید خیلی مراقب باشید تا ریشه ها آسیب نبینند. در کل این گیاه خیلی بزرگ نمی شود و نباید بیشتر از ۱ سال در میان به تعویض گلدان نیاز پیدا کنید. اگر بعد از مدتی مشاهده کردید که خاک گیاه تجزیه شده و حالتی اسفنجی پیدا کرده، گیاه را از گلدان درآورید و اگر نمی خواهید گلدان را تعویض کنید، دست کم خاک آن را عوض کنید.
برای تعویض گلدان، ابتدا صبر کنید تا گیاه به اندازه کافی رشد کند. زمانی که به نظرتان رسید گلدان برای رشد بیشتر گیاه فضای خالی ندارد، اجازه دهید خاک خشک شود. سپس به کف و دیواره های گلدان چند ضربه آهسته وارد کنید، خواهید دید که گیاه به راحتی از داخل گلدان خارج می شود. گلدانی تنها یک سایز بزرگ تر از گلدان قبلی گیاه تهیه کنید و گیاه را در آن قرار دهید و سپس گلدان را با خاک تازه پر کنید.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه نخل شامادورا و درمان آن:

برگ ها روشن وشفاف شده اند :میتواند از کمبود نور یا مواد غذایی باشد گیاه نخل شامادورا را بجای پرنور تر و طبق دستور تغذیه کنید

نوک برگ ها قهوه ای شده است :از کمبود رطوبت یا کمبود پتاس و کلسیم میباشد شاید هم بخاطر آبیاری نامنظم میباشد از آب جوشیده برای آبیاری استفاده کنید.

برگ ها زرد شده اند:ازآبیاری زیاد یا نور کم و هوای گرم میتواند باشد شرایط را بررسی کنید.

برگ ها باز نمیشود:سایز گلدان و یا خاک آنرا تعویض کنید یا تغذیه مصنوعی کنید.

برگ ها تار عنکبوت گرفته :مربوط به کنه میباشد طبق دستور سمپاشی کنید و رطوبت محیط را با آبپاشی بیشتر کنید.

برگ ها خشک شدند:از تشنگی میباشد آبیاری کنید!

تکثیر گیاه نخل شامادورا

گیاه نخل شامادورا معمولا به وسیله دانه و توسط پرورش دهندگان حرفه ای تکثیر می شود. البته می توان گیاه را تقسیم بوته هم کرد و هر بوته آن را به دو یا چند گیاه جدا تقسیم کرد و هر کدام را در گلدانی جداگانه کاشت، اما این روش خیلی توصیه نمی شود.
نخل شامادورا به وسیله قلمه ساقه و قلمه برگ هم تکثیر نمی شود. در کل بهتر است پرورش دهندگان خانگی به جای تکثیر گیاه، به گلفروشی ها مراجعه کنند و شامادورای جدیدی بخرند.
اگر می خواهید شانس تان را در کاشت بذر امتحان کنید، دانه های گیاه را تهیه کنید. گلدانی کم عمق را با خاک مخصوص جوانه زنی پر کنید و دانه ها را در این گلدان بکارید و آن ها را نسبتا مرطوب نگه دارید. اگر موفق شدید و دانه ها جوانه زدند، که آفرین، اما اگر نه، شاید بهتر باشد از فکر تکثیر آن بیرون بیایید!

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

فواید گیاهان آپارتمانی
معرفی و بررسی گیاه بگونیا
روش های کلی برای نگهداری گیاهان

برای خرید گیاه نخل شامادورا ،کلیک کنید.

نماتانتوس

معرفی گیاه نماتانتوس

گیاه نماتانتوس را بهتر بشناسید!

گیاه نماتانتوس از خانواده گل های بنفشه آفریقایی بوده و خود به تنهایی دارای ۳۰ گونه مختلف می باشد. نحوه رسیدگی و نگهداری به این گیاه در خانه های آپارتمانی بسیار راحت بوده و شاید یکی از دلایلی مهم در محبوبیت این گیاه در میان گل‌های آپارتمانی همین امر باشد.

شرایط نگهداری گیاه نماتانتوس

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز نماتانتوس پرداخته ایم:

۱)نور:

برگ های گیاه نماتانتوس کاملا گوشتی و براق است، رنگ برگ ها تیره بوده و به نور زیادی جهت رشد نیاز دارد. پس گلدان را در جایی قرار دهید که بیشترین نور ممکن به گیاه برسد. این گل اواخر تابستان که روزها کوتاه می شوند شروع به گلدهی می کند، بنابراین باید برای او تفهیم کنید که روزها در حال کوتاه شدن هستند! به همین جهت در ماههای شهریور، مهر و آبان گلدان را در راهرو منزل قرار داده و زمانی که گل داد به داخل خانه بیاورید.

۲)آبیاری:

چنین گل هایی که دارای برق و حالت چرمی بر روی برگ های خود دارند، در مقابل کم آبی مقاومت بالایی دارند. پس آبیاری این گیاه را زمانی انجام دهید که خاک آن کاملا خشک باشد، آب را نیز به قدری به گیاه بدهید که از زهکش پایین گلدان خارج شود.

۳)دما:

نماتانتوس علاقه ای شدید به هوای خنک دارد، از این رو گلدهی گیاه فقط در هوای خنک و پاییز انجام می شود. از این رو گیاه را در هوایی یکسان و گرم قرار ندهید. بهترین جا برای قرار دادن گیاه داخل راهرو، تراس و یا پشت پنجره بوده که گردش روز و شب و خنکای هوا را حس کند. توجه داشته باشید در فصول سرد و یخبندان گیاه به هیچ عنوان در فضای باز قرار نگیرد، زیرا احتمال یخ زدگی و از بین رفتن آن را در بر خواهد داشت.

۴)تغذیه:

بهترین خاک برای این گیاه همان خاک کاکتوس می باشد، زیرا جذب بالایی از رطوبت نداشته و دارای زهکشی مناسبی نیز می باشد. از خاک بنفشه آفریقایی با درصد پرلیت درشت بیشتری نیز می توانید بهره بگیرید. این گیاه در فصل تیر و مرداد در خواب فرو رفته و نیاز کمتری به کود دهی دارد، از این رو از اواخر تابستان، یک هفته در میان شروع به دادن کودهای کامل گلدهی با فسفر بنفشه آفریقایی کنید، زمانی که گل ها درآمد کود دهی را به ماهی یکبار کاهش دهید.

۵)رطوبت:

این گیاه به رطویت نیازی نذارذ ولی اگر محیط شما دارای رطوبت باشد برگ هایش بیشتر رشد میکند و زیباتر می شود.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه نماتانتوس و درمان آن:

نماتانتوس بسیار مقاوم است.فقط اگر شرایط بالا را برای این گیاه مهیا کنید دچار هیچ بیماری نمی شود.و فقط آفت ها می ماند که معمولا به سراغ این گیاه در محیطی که رطوبت کم باشد می آید و شما می توانید با اسپری کونفیدور این کنه ها را از بین ببرید.

تکثیر گیاه نماتانتوس

تکثیر نماتانتوس به سادگی انجام شده و برای آن سه راه پیش رو دارید، می توانید در قدم اول یکی از برگ ها را کنده و داخل خاک بنفشه آفریقایی کنید و روی آن را یک نایلون بکشید تا رطوبت آن حفظ گردد، پس از آن گلدان را در هوایی خنک قرار داده و منتظر برای ریشه دهی بمانید، در تکثیر دقت داشته باشید که خاک باید حتما دارای پیت ماس باشد. راه دوم به این شکل است که ده سانت از ریشه سال جاری را زده و مستقیما داخل خاک فرو کنید و منتظر ریشه دادن بمانید، راه سوم این است که یکی از ساقه ها را بدون جدا کردن خم کرده و داخل خاک فرو کنید و پس از آن منتظر ریشه دهی بمانید و پس از ریشه زدن ساقه اصلی را جدا کنید.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
گیاه فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

برای خرید گیاه نماتانتوس ،کلیک کنید.

کردیلین شاخص

معرفی گیاه کردیلین

گیاه کردیلین را بهتر بشناسید!

گیاه کردیلین با نام علمی “Cordyline terminalis” یکی از گیاهان آپارتمانی پرطرفدار می باشد که بومی جنوب شرقی آسیا است. کردیلین گیاهی رطوبت دوست است که دارای برگ های نیزه ای به رنگ سبز تیره و براق می باشد که حاشیه آن قرمز و متمایل به ارغوانی است.
گیاه کردیلین در شرایط مناسب می تواند تا ارتفاع ۴ متر رشد کند و این مقدار در گلدان حدودا به یک متر می رسد. گل کردیلین استرالیس به رنگ زرد و قرمز هستند که میوه های قرمز با مصرف خوراکی و کاربردی می دهند. این گیاه مخصوص نواحی گرم و مرطوب بوده و در آپارتمان نیز باید رطوبت نسبی هوا زیاد باشد تا خوب رشد کند.

شرایط نگهداری گیاه کردیلین

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز کردیلین پرداخته ایم:

۱)نور:

در مکانی که نیمه سایه است تا مکانی پر نور و روشن به خوبی رشد می‌کند. اما تابش نور مستقیم بخصوص در روزهایی که دمای هوا بالا است به برگ ها آسیب می‌رساند.  اما زمانی که دمای هوا معتدل و میانه است وجود ۳-۲ ساعت نور مستقیم در صبح گاه به شکل گیری و تثبیت رنگ درخشان قرمز رنگ برگهای گیاه کمک می کند.

۲)آبیاری:

در طی روزهای گرم به هیچ عنوان خاک گلدان نباید بین دو آبیاری خشک شود. همچنین هر مقدار تابش نور آفتاب بر گیاه کردیلین بیشتر باشد این گیاه به آب بیشتری نیز نیاز دارد. خشکی هوا موجب سوختن نوک برگها و قهوه‌ای شدن آنان می‌شود. بنابراین گیاه را مرتبا غبارپاشی کنید.

۳)دما:

دمای ۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد برای رشد این گیاه مناسب است. اگر دما به زیر ۱۳ درجه سانتی گراد برسد ابتدا برگهای گیاه می‌پوسند و می‌ریزند و با سردتر شدن هوا در نهایت گیاه از بین خواهد رفت.

۴)تغذیه:

خاک باید زهکش خوبی داشته باشد تا از غرقابی شدن بستر جلوگیری شود. می‌توان از مخلوط پیت موس یا کوکوپیت + خاک برگ+ خاک معمولی استفاده کرد.ریز و کوچک شدن برگ ها نشانه کمبود مواد غذایی است که در این صورت می‌توان هر سه ماه یکبار از کودهای محلول مخصوص گیاهان زینتی همانند فرمول ۱۰-۱۰-۱۰  استفاده کرد. در طی ماه های زمستان این گیاه را کود ندهید.

۵)رطویت:

ابتدا یک زیر گلدانی را پر از سنگریزه کنید و تا نیمه دیواره آن در آن آب بریزید. گلدان گیاه کردیلین را بر روی سنگریزه ها قرار دهید . توجه داشته باشید که انتهای گلدان با آب در تماس نباشد. گرمای محیط موجب تبخیر تدریجی آب موجود در زیر گلدانی می‌شود و رطوبت هوای اطراف این گیاه را تامین خواهد کرد.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه کردیلین و درمان آن:

علت سوختگی نوک برگ های گیاه کردیلین : این گیاه به فلوراید موجود در آب حساس است و نوک و حاشیه برگهای آن در اثر وجود فلوراید خواهد سوخت و در شرایط حاد حتی ممکن است نواحی داخلی پهنه برگ نیز قهوه ای شود و تمامی برگ از بین برود. بنابراین آب مصرفی را حدود ۴۸ ساعت به کناری بگذارید و بعد از آن در آبیاری این گیاه استفاده کنید. آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدن برگها و ریزش آنان می‌شود. همچنین خشکی هوا موجب سوختن نوک برگ ها و قهوه‌ای شدن آنان می‌شود.

علت چروکیده شده برگ های کوردیلین : در دمای بیش از ۲۴ درجه سانتیگراد گیاه را غبارپاشی کنید و این عمل را در آفتاب انجام ندهید زیرا برگ های گیاه خواهند سوخت. هوای گرم در ابتدا موجب سوختن نوک برگ ها می‌شود و در صورت ادامه این شرایط برگ ها چروکیده و خشکیده می‌شوند.

علت زرد شدن برگ های گیاه کردیلین : کمبود نور نیز موجب کم رنگ شدن برگ ها و از بین رفتن رنگ زیبای برگ های کردیلین بخصوص در انواع برگ قرمز می‌شود و پهنه برگها تقریبا سبز رنگ می‌شوند. همچنین استفاده بیش از اندازه از کود می‌تواند علاوه بر اینکه موجب کاهش رنگ برگها در ارقام رنگین شود فعالیت کنه تار عنکبوتی موجب زردی برگ ها می‌شوند و زیر آنان تار عنکبوت تشکیل می‌شود. شپشک آرد آلود نیز گاهی در زیر برگ ها و بر روی ساقه گیاه مشاهده می‌شود  و شته نیز گاهی این گیاه را مورد حمله قرار می‌دهد. تریس نیز آفت دیگری است که گاهی بر روی این گیاه فعالیت می‌کند که در این صورت رگه های خاکستری- نقره ای در محلی که این آفت از شیره گیاهی تغذیه کرده است ایجاد می‌شود. برای مبارزه با آفات می‌توان از سموم سیستماتیک استفاده کرد.

تکثیر گیاه کردیلین

تکثیر با پاجوش: گیاه کردیلین به دلیل داشتن ریزوم، پاجوش تولید می‌کند که می‌توان آنان را از گیاه مادری جدا کرد و به شکل مستقیم کاشت.در هر زمان از سال نسبت به جدا سازی پاجوشها می توان اقدام کرد اما در اوخر فصل زمستان و یا اوایل بهار این عمل توصیه میشود. گیاه را از گلدان در میآوریم و با وسیله ای تیز پاجوش را از گیاه مادری جدا میکنیم.

قلمه با ساقه: از تمامی قسمتهای ساقه می توان قلمه تهیه کرد . ابتدا اولین برش را می توان از زیر ناحیه رویش برگها ایجاد کرد. قلمه ها را بایددر بستر سبک که رطوبت را نیز به خوبی نگه می دارد و در عین حال زهکش مناسب دارد کاشت. گذاشتن قلمه های این گیاه در آب نتیجه خوبی نخواهد داشت.
بعد از قرار دادن قلمه ها در بستر کاشت، گلدان را در مکانی گرم، مرطوب و با نور ملایم البته کاملا بدور از نور مستقیم آفتاب قرار دهید. با کاشت عمیق قلمه ها در واقع گیاهی کوتاه قامت تر در آینده خواهید داشت که از نظر ظاهری پر پشت تر نیز به نظر خواهد آمد.

تکثیر با بذر: بذرها را می‌توان از اواخر تابستان الی اوایل زمستان کشت کرد. بذرها بر روی بستری که بافت سبکی دارد همانند مخلوط پیت موس و پرلایت قرار می‌گیرند و روی آنان به ارتفاع ۰٫۵ سانتیمتر پیت ریخته می‌شود. بستر کشت همیشه باید مرطوب نگه داشته شود. گیاهان جوان زمانی که ۱۰-۸ سانتیمتر طول داشتند می‌توانند به گلدان هایی جداگانه و مستقل منتقل شوند.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
گیاه فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

برای خرید گیاه کردیلین ،کلیک کنید.

شفلرا شاخص

معرفی گیاه شفلرا

گیاه شفلرا را بهتر بشناسید!

اسم علمی  گیاه شفلرا  Schefflera actinophylla ،از خانواده Araliaceae میباشد. این جنس از ۲۰ گونه گیاهان استوایی و استوایی همیشه سبز، درختی و درختچه ای تشکیل یافته است. گونه مورد نظر بومی استرلیا بوده و ارتفاعی در حدود یک تا ۲ متر وگسترشی در حدود ۷۰تا ۱۰۰ سانتی متر دارد. گیاه شفلرا رشد آهسته ای داشته وتک ساقه ای می باشد. برگ های مرکب و پنجه ای این گیاه از پنج برگچه مستطیلی –تخم مرغی تشکیل شده و به رنگ سبز براق است.

شرایط نگهداری گیاه شفلرا

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز شفلرا پرداخته ایم:

۱)نور:

گیاه شفلرا به نور غیر مستقیم نیاز دارد و درجات متفاوتی از نور را تحمل می کند و به سایه نسبتا مقاوم است. در نمونه هایی از این گیاه که برگ ها ابلق هستند، در صورت کمبود نور برگ ها رنگ خود را از دست می دهند که در چنین شرایطی می بایست گیاه را به مکان های پر نورتر منتقل نمود. همچنین نور کم موجب زرد شدن برگ ها بخصوص برگهای موجود در قسمت پایین گیاه می شود.

۲)آبیاری:

گرچه گیاه شفلرا خشکی را تحمل می کند اما بهتر است خاک مرطوب (اما نه خیس و غرقابی )نگه داشته شود بنابراین در تابستان هفته ای ۳-۲ بار و در زمستان هفته ای یک بار گلدان شفلرا را آب دهید. در صورت کمبود آب و تشنگی شدید گیاه برگهای آن حالتی آویخته به خود می گیرد که در چنین شرایطی بهتر است گیاه را به مدت ۱۵ دقیقه در تشت پر از آب قرار دهید . همچنین در صورت آبیاری بیش از اندازه گیاه، برگ های آن زرد می شوند می ریزند. بنابراین بهتر است تا بین هر دو آبیاری سطح خاک تا حدودی خشک شود و سپس به گیاه آب داد. همچنین بخصوص در فصول گرم سال، برای عملکرد بهتر گیاه هفته ای یک مرتبه گیاه را غبارپاشی کنید.

۳)دما:

در روزهای تابستان ۲۷ درجه سانتیگراد را تحمل می کند و با افزایش دما بهتر است گلدان در مکانی قرار گیرد که هوا تا حدودی جریان داشته باشد. در مکانهای گرم ساقه ها بیش از اندازه بلند و در نهایت کج می شوند. چنین گیاهی را باید به مکانی سردتر منتقل کرد. در زمستان نیز بهتر است دمای محیط نگهداری گلدان به زیر ۱۸ درجه سانتیگراد نزول نکند.

۴)تغذیه:

بهترین خاک برای این گیاه خاک با بافتی متوسط به همراه پیت موس است. مثلا میتوان از خاک معمولی + خاک برگ+ پیت موس برای این گیاه استفاده کرد. گلدان گیاهان جوان که سریعتر رشد می کنند را سالی دو بار عوض کنید و هنگامی که به دلیل بزرگ شدن گیاه تعوض خاک گلدان امکان پذیر نیست می توانید خاک سطح رویین گیاه را با خاک و کمپوست تازه عوض کنید. در صورت کمبود مواد غذایی برگها زرد و رنگ پریده می شوند که برای جلوگیری از این مسئله می توان از کودهای محلول مخصوص گیاهان زینتی استفاه کرد البته بهتر است که نصف میزان توصیه شده کورد را بکار برد.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه شفلرا و درمان آن:

تعداد برگچه های برگ ها ی جوان کم است:طبیعی است،با رسیدن به مرحله بلوغ تعداد انها به ۷ برگچه می رسد.

واریته های ابلق رنگ خود را از دست داده اند:نور کافی نیست،به محل روشن تری با نور غیر مستقیم منتقل کنید.

زخم های پنبه ای شمل سفید رنگ روی برگ ها ظاهر شده اند:عامل ان حشره افت است،هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید تا علائم بر طرف شوند.

لکه های قهوه ای روی ساقه ها،دمبرگها و سطح زیرین برگ ها مشاهده میشود:سطح زیرین برگ ها را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی و پس از ۴۸ ساعت لکه ها را با برس مخصوص پاک کنید.

برگ ها بد شکل و چسبناک و حشرات سبز رنگی روی انها مشاهده میشود:افات را با سم نفوذی یا جذبی طبق دستور هر هفته سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

برگ ها زرد و سطح زیرین انها تار عنکبوتی است:عامل ان کنه قرمز ریز است،گیاه را هر ۱۴ روز یکبار با سم کنه کش سمپاشی کنید تا علاوم بر طرف شوند،غبارپاشی در کاهش افت موثر است.

ساقه ها دراز و منحرف و فاصله برگها زیاد است:هوا خیلی گرم است،گلدان را به محل خنک تری و مملو از اکسیژن منتقل کنید.غبارپاشی نکنید.

گیاه شفلرا پژمرده و برگ ها آویزان است:گیاه تشنه است،گلدان را به مدت ۱۵ دقیقه درون تشت پر از اب قرار دهید،غبارپاشی روزانه را فراموش نکنید.

برگ ها رنگ پریده و زرد هستند:کمبود عناصر در خاک گلدان مشهود است،کمبود را با تغذیه مصنوعی هر ۲ هفته یکبار جبران کنید.

برگ ها زرد میشوند و میریزند:ابیاری بیش از اندازه است،اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو ابیاری خشک شود و سپس ابیاری نمایید،زهکش را بازدید کنید،اب زیر گلدانی را خارج کنید.

تکثیر گیاه شفلرا

اگر می خواهید از این گیاه قلمه تهیه کنید باید به چند نکته توجه داشته باشید :

• قلمه باید از مکانی که ۵/۲ سانتی متر از برگ فاصله دارد گرفته شود
• قلمه باید از زیر دو برگ جوانی که مراحل کامل رشد را طی کرده اند گرفته شود
• قلمه باید از بالای برگی که از قدمت کمتری برخودار است گرفته شود.

برای اینکار شاخه هایی با قطرحدود ۸ تا ۲۰ سانتی متر را که جوان و قوی هستند انتخاب کرده سپس ما بین دوجوانه برشی سطحی به طول حدود ۲ سانتی متر از پایین به بالا ایجاد می کنیم؛ این برش باید در داخل پوست ساقه شکاف ایجاد کند.
برای ساقه های قطورتر، می توان ۲ تا ۳ برش ایجاد کرد سپس محل برش داده شده را با خزه مرطوب می پوشانیم .
بهتر است مابین لایه پوست و چوب گیاه شفلرا مانعی مثل یک تکه چوب نازک قرار داده شود در صورتی که هورمون ریشه زایی در اختیار دارید محل برش را به آن آغشته نمایید تا ریشه دهی بهتر و سریعترانجام شود.
بعد از قرار دادن خزه مرطوب باید روی آن را با پلاستیک بپوشانید و قسمت پایین پلاستیک را با چسب نواری محکم کنید .
قسمت بالای پلاستیک را با نخ گره بزنید تا درصورتی که خزه خشک شد بتوانید پلاستیک را باز کرده ومقدار کمی آب بر روی آن اسپری کنید.بعد از حدود ۴۰ الی ۶۰ روز محل برش داده شده ریشه دار می شود و شما می توانید شاخه را ازقسمت زیرین ریشه قطع کنید و درگلدان جدید کشت نمایید.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
گیاه فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

برای خرید گیاه شفلرا ،کلیک کنید.

یوکا شاخص

معرفی گیاه یوکا

گیاه یوکا را بهتر بشناسید!

گیاه یوکا برگ ها بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می باشد. با حذف جوانه انتهایی ، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد. این گیاه به آبیاری کمتری نیازمند است. ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار نمودار شده و گلهای سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون ظاهر می شوند ولی در آپارتمان به گل می نشیند. ساقه گل دهنده گیاه یوکاهر چند سال یکبار نمودار شده و گل های سفید و کرم به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون می دهند که محل قرار گرفتن گل آذین وسط برگ است.میوه های قهوه ای رنگ گوشتی و تخم مرغی شکل ظاهر میشود که تا ۲٫۵ سانتی متر طول دارد .گیاه یوکا می تواند تا ۹ متر در ارتفاع رشد کند و در عرض تا ۴٫۵ متر گسترده شود، اما معمولا کمتر از ۶ متر ارتفاع میگیرد.برگ های آن مانند بند، بدون ستون فقرات و تا ۱٫۲ متر طول دارد.

شرایط نگهداری گیاه یوکا

در زیر به شرایط کلی و مورد نیاز یوکا پرداخته ایم:

۱)نور:

گیاه یوکا به نور کافی احتیاج دارد در آفتاب کامل می توان آن را نگهداری کرد ولی در سایه پس از مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد .

۲)آبیاری:

درر تابستان گیاه یوکا را همیشه مرطوب نگهدارید و هر ۲ تا ۳ روز یکبار آبیاری نمایید. در زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان خشک شود.
کلاً اکثر گیاهان چون در زمستان به علت دمای پایین رشد نمی کنند به آب کمی نیازمند هستند.

۳)دما:

درجه حرارت مطلوب در زمستان ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتیگراد است و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق است ولی کلاً از نظر دما در هر فصلی می توان آن را در اتاق یا خارج از خانه نگهداری نمود .

۴)تغذیه:

خاک مناسب برای گیاه یوکا خاک لوم است که مخلوطی از شن رس و مواد آلی است.

آشنایی با نشانه های بیماری گیاه یوکا و درمان آن:

لکه های قهوه ای روی ساقه و زیر برگ ها مشاهده میشود:عامل ان حشره افت است،سطح زیرین برگ را با پنبه اغشته به سم حشره کش نفوذی خیس و یا گیاه را هفته ای یکبار سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

برگ ها در زمستان خشک میشوند:هوا گرم است،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید.غبارپاشی را فراموش نکنید.

برگ های زیرین زرد میشوند:نور کافی نیست،گیاه را به محل پرنور تری منتقل کنید.

برگ های جدید فاقد ریشه هستند:به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد،اگر تغذیه به طور منظم انجام میشود ممکن است سردی هوا عامل ان باشد،شرایط را بازدید و نارسایی را رفع کنید.
برگه ا رنگ پریده اند:نور مستقیم زیاد است،گیاه به نور کافی نیاز دارد،ولی اشعه مستقیم افتاب به خصوص در ظهر به برگه ای ان صدمه میزند.

نقاط زنگ مانند روی برگ ها مشاهده میشوند:از مواد براق کننده استفاده شده است،برگ ها را با پارچه و یا اسفنج مرطوب تمیز کنید.

کپک خاکستری روی برگ ها مشاهده میشود:عامل ان قارچ بوتری تیس که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است،گیاه را با سم قارچ کش سمپاشی کنید و به محل گرم منتقل کنید،غبارپاشی را تا رفع علائم متوقف کنید.آبیاری را کاهش دهید

گیاه خود را انداخته است:ریشه ها توسعه نیافته اند،گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل کنید و کمپوست اطراف ریشه را کاملا متراکم نمایید،گلدان را به محل پرنورتری ببرید

زخم های پنبه ای سفید رنگ در وسط برگها مشاهده میشود:عامل ان حشره افت است،گیاه را با سم حشره کش نفوذی هر ۲ هفته یکبار سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

کلیه برگ های یک شاخه سیاه رنگ شده و میپوسند:ابیاری زیاد است،خاک های سطحی گلدان باید در فاصله بین دو ابیاری خشک شوند،زهکش را بازدید و اب زیر گلدانی را خارج نمایید.

تکثیر گیاه یوکا

یک روش تکثیر جدا کردن پاجوش ها ( پا گیاه ) در بهار از گیاه مادر و کاشتن آنها. کاشتن قلمه در شن و ریشه دار کردن آن که در اوایل بهار بهتر جواب می دهد. البته اگر جوانه انتهایی گیاه را ببرید گیاه پس از مدتی در قسمت جوانه انتهایی دو یا سه شاخه می شود که از آنها می توانید برای قلمه زدن استفاده نمایید.

مراقبت و هرس کردن گیاه یوکا

مراقبت و هرس کردن در مورد گیاه یوکا، کار آسانی است. زمانی که گیاه یوکا برای فضایی که در آن قرار دارد بیش از حد بلند می شود، به آرامی گیاه را از گلدان خارج کنید. قسمت میانی تنه ی گیاه یوکا را پیدا کرده و علامت گذاری کنید و یا محلی را که علاقه دارید هرس شود را مشخص کنید سپس با استفاده از یک اره و یا یک هرس کننده ی تیز، تنه ی گیاه را به دو قسمت تقسیم کنید.
قسمت پایینی و ریشه دار تنه ی گیاه را در درون گلدان بکارید. بعد از آن که گلدان را به خوبی آبیاری کردید، کار هرس کردن به اتمام می رسد. در طول زمانی که گیاه در حال ترمیم شدن است، کار مراقبت از آن را به صورت نرمال ادامه دهید. در مدت زمانی کوتاه، گیاه شروع به تولید برگ های جدید خواهد کرد. این گیاه بعد از ترمیم، به خوبی گیاه قبلی به نظر خواهد رسد با این تفاوت که گیاهی به مراتب کوتا ه تر و با سایز و اندازه ای مناسب تر خواهد بود.

بهترین زمان برای هرس کردن یوکا

مانند اغلب گیاهان، بهترین زمان برای هرس کردن گیاه یوکا، درست قبل از شروع دوره ی رشد گیاه است. این زمان در اوایل بهار خواهد بود. اگرچه اید ه آل ترین زمان برای هرس، فصل بهار است اما گیاه یوکا می تواند در هر زمانی هرس شود. فقط مطمئن شوید که گیاه یوکا در طول زمان ترمیم، به میزان کافی، نور دریافت کند.

هرس کردن ساقه ی گل های یوکا

اگرچه این کار یک هرس کردن به معنای واقعی نیست اما بیشتر مردم در مورد جدا کردن ساقه ی گل های یوکا بعد از پژمرده شدن آ نها، سردرگم می شوند. ساقه ی گل می تواند در هر زمانی حتی قبل از اتمام گل دهی، هرس شود. به آسانی ساقه ی گل را با استفاده از یک قیچی تیز مخصوص هرس کردن یا یک کاتر، در حدود ۵/۷ تا ۱۰ سانتی متر بالای محلی که ساقه ی گل از ساقه ی اصلی گیاه جدا میشود، ببرید.
مانند هر کار دیگری در مورد گیاه یوکا، مراقبت و هرس کردن یوکا نیز کار بسیار ساده ای است. ممکن است این کار کمی سخت به نظر برسد اما من به شما تضمین می دهم که در مورد گیاه یوکا این عمل بسیار معمولی و آسان است.

منبع: www.bakker.com

سایر مقالات پربازدید:

بررسی کامل گیاه پوتوس قلبی
گیاه فیکوس آمستل را بهتر بشناسید

معرفی و بررسی گیاه آگلونما

برای خرید گیاه یوکا ،کلیک کنید.